top of page

Програмата Бъдете Отговорни

Асоциацията за научни изследвания и технологии за берилия (BeST) ви приветства в нейната програма за управление на продукти от берилий „Бъдете отговорни“. Този уеб сайт предоставя въведение в често срещаните употреби на берилий заедно с информация и указания за подобряване на безопасността на работниците по време на производството и преработката на материали, съдържащи берилий.  Асоциацията за научни изследвания и технологии за берилия представлява основните вносители на берилий в ЕС. Подробна версия на програмата „Бъдете отговорни“ може да бъде намерена на английски език на адрес www.berylliumsafety.eu.

ВРЪЗКА С НАС
 

Beryllium Science & Technology Association AISBL

Rue Belliard 205

B-1000 Brussels

тел.: +32 (0)2 213 74 20

имейл: info @ beryllium . eu

What is Beryllium?

Въведение

Асоциацията за берилий „Beryllium Science and Technology“ (BeST) разработи Програма за отговорно управление на продукти, съдържащи берилий, „Be Responsible“ с цел непрекъснато подобряване на безопасността на работниците по време на производството и обработката на материали, съдържащи берилий.

Програмата „Be Responsible“ е подходящо средство за насърчаване на намаляването на излагането на берилий на работното място, в предприятията за производство, преработка, сглобяване, обработка на отпадъци и предприятията за рециклиране, както и за насърчаване на техническия контрол, работните практики и използването на лични предпазни средства, признати и налични за целите на прилагане на разпоредбите на програмата. 

Какво е берилий (Be)? 

Берилият е естествено срещащ се елемент, който се извлича от минерали под формата на метал берилий. Чистият метал берилий има изключително висока точка на топене и е най-лекият от всички химически стабилни твърди елементи. Берилият е с една трета по-лек от алуминия, но има специфична твърдост шест пъти по-висока от стоманата. 

Каква е най-честата употреба на берилия? 

Най-голямото използване на берилия е под формата на медно-берилиева (CuBe) метална сплав, съдържаща 2% или по-малко берилий. Най-често сплавта CuBe се произвежда под формата на пръти, решетки, тръби, плочи или ленти (ролки). Сплавите, съдържащи берилий, се използват в електрическото и електронното оборудване, в медицинското оборудване, за проучване на енергията, в подводни конструкции, във формите за производство на пластмаси, пресостатите, аеронавтиката, въздухоплаването, телекомуникациите; производството на автомобили и тежко оборудване, където надеждността и дългият експлоатационен живот са от съществено значение.

Към началото на страницата  ↑

What is the most common use

Възможни последици от излагането на берилий

 

Обработката на материали, съдържащи берилий, представлява риск за здравето, ако не се спазват практиките за безопасност, по-специално в процесите, които генерират прах. Вдишването на берилий под формата на суспензия във въздуха може да причини тежки белодробни заболявания при някои хора.        
 

BeST изготви информационен лист за безопасност за берилия, в който накратко са описани опасностите за здравето, свързани с излагането на берилий, основните източници на излагане и общите мерки за контрол.

Производителите и дистрибуторите на продукти на основата на берилий изготвят информационни листове за безопасност на материалите (ИЛБМ) или информационни листове за безопасност (ИЛБ) за артикули, в които се предоставят допълнителни съвети в областта на здравето, безопасността и околната среда и които трябва да се прочетат и разберат, преди да се започне работа материалите, съдържащи берилий.

Към началото на страницата  ↑

Potential Health Effects

Модел за защита на работниците, които боравят с берилий

Моделът за защита на работниците, които боравят с берилий (MЗРББ), разработен с течение на времето, е сърцето на програмата „Be Responsible“ и се основава на осем точки, които трябва да се прилагат от ръководството и от работниците.

 

                                                                                    Уверете се, че берилият 

Ø  Няма да попадне в белите дробове                            

Ø  Ще се обработва в чисти работни зони, специално предназначени за работа с берилий

Ø  Не влиза в контакт с кожата         

Ø  Не влиза в контакт с дрехите

Ø  Ще се съхранява при източника

Ø  Ще се държи в работната зона

Ø  Ще се съхранява в рамките на завода

Ø  Ще се обработва от предварително обучени работници

Очевидно този модел не е универсален подход и потребителите може да се нуждаят от целия модел или само от част от този модел на работното си място.

Успехът на този модел потвърждава хипотезата, според която изключителните показатели за безопасността на берилия могат да се постигнат благодарение на отговорността за безопасността, поета от оперативните ръководители, дисциплинираното използване на модела за защита на работниците от въздействието на берилия и тяхното активно участие.

Общо ръководство за здраве и безопасност: FR НА IN ES ТО

ВИДЕОКЛИПОВЕ – на сайта  www.berylliumsafety.eu има няколко информационни видеоклипа за оперативните цели (само на английски език).

Към началото на страницата↑

BWPM

Неща, които трябва да се вземат под внимание при специални операции

 

BeST е разработила практики за безопасност за специални операции, както е посочено по-долу.

Операции с нисък риск от вдишване

Ръководство за обработка на фреза и струг с цифрово управление (CNC):  FR НА IN ES ТО
Ръководство за контрол на експозицията при рязане с трион:  FR НА IN ES ТО
Операции за щамповане (рязане):  FR НА IN ES ТО

Операции с вероятен риск от вдишване

Ръководство за контрол на експозицията при електроерозионна обработка (EDM): FR НА IN ES ТО
Ръководство за контрол на експозицията при пясъкоструйна обработка, шлайфане, шлифоване и полиране:  FR НА IN ES ТО
Ръководство за контрол на експозицията при топене и отливане в леярна:  FR НА IN ES ТО
Ръководство за контрол на експозицията при топлинна обработка:  FR НА IN ES ТО
Ръководство за контрол на експозицията при коване: FR НА IN ES ТО
Ръководство за контрол на експозицията при заваряване: FR НА IN ES ТО

 

РЕСУРСИ  – на сайта  www.berylliumsafety.eu има лесни за ползване брошури за всяка от тези дейности. Тези брошури се предлагат на английски, испански, италиански, френски и немски език.

Към началото на страницата↑

Controlling Workplace Exposures

Медицинско наблюдение на работниците

Работодателите трябва да спазват условията, установени от държавите членки по отношение на наблюдението на професионалното здраве. Въпреки това, BeST препоръчва всеки работник, който проявява признаци или симптоми на излагане на берилий, да бъде прегледат от лекар специалист в областта на хроничните белодробни заболявания.

Европейските държави назначиха регионални координатори за безопасни и здравословни условия на труд, които обикновено представляват компетентния национален орган.

РЕСУРСИ – на сайта www.berylliumsafety.eu има сисък на националните фокусни точки.
 

 

Към началото на страницата  ↑

Medical Surveillance of Workers

Основни приложения, ползи и приложения на берилия

Поради уникалната си комбинация на множество качества, берилият и съдържащите берилий материали се превърнаха във важни материали за широка гама търговски и държавни приложения. Тези материали носят несравними ползи за обществото и си остават предпочитани материали за критични приложения, където неуспехът не е опция. Берилият е критична суровина за ЕС според първия списък от 2011 г.

РЕСУРСИ – www.berylliumsafety.eu съдържа следните полезни документи:

·       Критични приложения на берилия

·       Ползите от берилия за обществото

·       Приложения на берилия

Към началото на страницата  ↑

Uses, Benefits and Critical Applications

ВРЪЗКА С НАС
 

Beryllium Science & Technology Association AISBL

Rue Belliard 205

B-1000 Brussels

тел.: +32 (0)2 213 74 20

имейл: info @ beryllium . eu

bottom of page